قیمت بلیط اتوبوس چالوس کرمانشاه

شماره یک چالوس

چالوس -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

8 صندلی خالی

2,050,000 ریال

      تاریخ حرکت