قیمت بلیط اتوبوس چالوس کرمانشاه

شماره یک چالوس

چالوس -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

6 صندلی خالی

2,665,000 ریال

      تاریخ حرکت