قیمت بلیط اتوبوس چالوس کرمانشاه

شماره یک چالوس

چالوس -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

شنبه

1401/02/31 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

3 صندلی خالی

2,665,000 ریال

      تاریخ حرکت