قیمت بلیط اتوبوس چالوس تهران

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامیست ومحل سوار شدن ترمینال چالوس می باشد

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:55

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

12 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت