قیمت بلیط اتوبوس چالوس تهران

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا درسا مونیتوردار ۲۵نفره

7 صندلی خالی

900,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامیست ومحل سوار شدن ترمینال چالوس می باشد

13 صندلی خالی

900,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامیست ومحل سوار شدن ترمینال چالوس می باشد

16 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت