بلیط اتوبوس چشمه شور و شماره شرکت های مسافربری ترمینال چشمه شور

پایانه (ترمینال) چشمه شور

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) چشمه شور05433432668