قیمت بلیط اتوبوس داراب شیراز

شرکت پیک معتمد داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره
**هنگام سوار شدن داشتن کارت واکسن الزامیست**

35 صندلی خالی

330,000 ریال

شرکت پیک معتمد داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:50

اتوکار: ولوو۴۰نفره
**هنگام سوار شدن داشتن کارت واکسن الزامیست**

34 صندلی خالی

330,000 ریال

شرکت گیتی پیما داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:40

اتوکار: بی۹
هنگام سوار شدن داشتن کارت واکسن الزامی هست

37 صندلی خالی

330,000 ریال

      تاریخ حرکت