قیمت بلیط اتوبوس داراب شیراز

شرکت پیک معتمد داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 10:35

اتوکار: ولوو۴۰نفره

35 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:05

اتوکار: ولوو بی۹ -۴۵ نفره

39 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت آسیاسفر داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:55

اتوکار: ولوو۴۰نفره
هنگام سوار شدن داشتن کارت واکسن الزامیست

30 صندلی خالی

430,000 ریال

      تاریخ حرکت