قیمت بلیط اتوبوس درگز تهران

شتاب گشت ابیورد

درگز -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

14 صندلی خالی

2,080,000 ریال

شرکت مسافربری تیوان گشت ابیورد

درگز -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

2,300,000 ریال

      تاریخ حرکت