بلیط اتوبوس دره شهر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال دره شهر

ترمینال پایانه دره شهر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه دره شهر08435227018 - 08435227118-
عدل دره شهر (تعاونی 7)0843522711808435227118
09181410353
جهانگشت مهر دره شهر (تعاونی 16)08435223717-