قیمت بلیط اتوبوس دشتستان تهران

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1 / یک وعده غذای گرم
امکانات سرویس: یک وعده غذای گرم

3 صندلی خالی

2,900,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

3 صندلی خالی

2,900,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

4 صندلی خالی

2,900,000 ریال

      تاریخ حرکت