قیمت بلیط اتوبوس دشتستان تهران

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+1

7 صندلی خالی

2,250,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

2,250,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

4 صندلی خالی

2,250,000 ریال

      تاریخ حرکت