قیمت بلیط اتوبوس دورود تهران

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:00

اتوکار: بی۹

31 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت شماره یک دورود

دورود -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا
ترمینال شهرک سینا 09373392680

36 صندلی خالی

750,000 ریال

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:30

اتوکار: B9-VIP

17 صندلی خالی

1,270,000 ریال

      تاریخ حرکت