قیمت بلیط اتوبوس دورود تهران

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 10:30

اتوکار: بی۹

1 صندلی خالی

580,000 ریال

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 23:15

اتوکار: بی۹

37 صندلی خالی

580,000 ریال

تعاونی 4 درود

دورود -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 23:30

اتوکار: Volvo B12 2+2
شماره تماس : 06643215544/ 09125600250/ 09123031032

25 صندلی خالی

580,000 ریال

      تاریخ حرکت