بلیط اتوبوس اقلید و شماره شرکت های مسافربری ترمینال اقلید

ترمینال پایانه اقلید

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه اقلید07138737211
عدل اقلید - تعاونی 709178525009