قیمت بلیط اتوبوس اصفهان بهبهان

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی30 نفره

1 صندلی خالی

1,470,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی . دُرسا مانیتور دار

0 صندلی خالی

1,910,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بهبهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

0 صندلی خالی

1,900,000 ریال

      تاریخ حرکت