قیمت بلیط اتوبوس اصفهان اقلید

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اقلید

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس ولو 40

35 صندلی خالی

455,000 ریال

      تاریخ حرکت