قیمت بلیط اتوبوس اصفهان کرمانشاه

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه پک بهداشتی /vip تخت شو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 20:20

اتوکار: اتوبوس مارال
پک بهداشتی /vip تخت شو

16 صندلی خالی

1,720,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

0 صندلی خالی

1,725,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس مارال

6 صندلی خالی

1,720,000 ریال

      تاریخ حرکت