قیمت بلیط اتوبوس اصفهان خمین

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

خمین

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس VIP

6 صندلی خالی

760,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

خمین

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس v.i.p25
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

3 صندلی خالی

760,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خمین

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس ولوو درجه یک 44نفره
سفر بخـیـر

32 صندلی خالی

475,000 ریال

      تاریخ حرکت