قیمت بلیط اتوبوس اصفهان قشم

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مان وی ای پی تخت شو

3 صندلی خالی

3,600,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> قشم محل سوار شدند پایانه صفه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس مارال25

3 صندلی خالی

3,600,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم شهر درگهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

5 صندلی خالی

3,600,000 ریال

      تاریخ حرکت