قیمت بلیط اتوبوس اصفهان رفسنجان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان پلیس راه بم پور

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیا

20 صندلی خالی

1,260,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = پلیس راه باغین ایرانشهر= کمربندی ایرانشهر.

12 صندلی خالی

1,260,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:15

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = پلیس راه باغین ایرانشهر= کمربندی ایرانشهر.

8 صندلی خالی

970,000 ریال

      تاریخ حرکت