قیمت بلیط اتوبوس اسفراین قوچان

شرکت پیک معتمد اسفراین

اسفراین -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), قوچان

جمعه

1400/09/12 ساعت 08:30

اتوکار: اسی کلاسیک
پایانه مسافربری تعاونی 2

36 صندلی خالی

235,000 ریال

شرکت پیک معتمد اسفراین

اسفراین -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), قوچان

جمعه

1400/09/12 ساعت 14:30

اتوکار: اسی کلاسیک
پایانه مسافربری تعاونی 2

25 صندلی خالی

235,000 ریال

شرکت پیک معتمد اسفراین

اسفراین -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), قوچان

جمعه

1400/09/12 ساعت 23:30

اتوکار: اسی کلاسیک

41 صندلی خالی

235,000 ریال

      تاریخ حرکت