بلیط اتوبوس اسلامشهر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال اسلامشهر

ترمینال پایانه اسلام شهر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
راحت پر اسلامشهر0215636708002156367080
میهن نور آریا اسلامشهر - تعاونی 402156349080 - 0215637896902156349080 - 02156378969
تک سفر اسلامشهر - تعاونی 1002156345840 - 0215634191602156341916 - 02156345840
ترمینال پایانه اسلامشهر02156367080-
آسیا سفر اسلامشهر - تعاونی 130215636175802156361758
ترابر بی تا اسلامشهر - تعاونی 150215637897002156378970
پیک صبا اسلامشهر - تعاونی 170215634708002156347080
ماهان سفر اسلامشهر
پارسیان اسلامشهر - تعاونی 1402156354045 - 02156374045 - 02156360039 - 02156377950