قیمت بلیط اتوبوس اسلامشهر املش

تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> املش

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+2
داورپناه تلفن های رزرو 56354045-56360039

25 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت تعاونی 13 تک سفر - اسلام شهر

اسلامشهر -> املش

شهرهای بین راهی

رودسر, رشت

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا

21 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت