قیمت بلیط اتوبوس اسلامشهر بیجار

شرکت تعاونی 13 تک سفر - اسلام شهر

اسلامشهر -> تکاب (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

بیجار

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:00

اتوکار: اسکانیا

29 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت تعاونی 13 تک سفر - اسلام شهر

اسلامشهر -> تکاب (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

بیجار

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا

34 صندلی خالی

600,000 ریال

      تاریخ حرکت