بلیط اتوبوس فخرآباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال فخرآباد

ترمینال پایانه فخرآباد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه فخرآباد04532537200