قیمت بلیط اتوبوس فاروج تهران

شرکت مسافربری پارسیان فاروج

فاروج -> کرج

شهرهای بین راهی

استان سمنان, دامغان, شاهرود (سمنان ), سبزوار, تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: ولووبی۹سالارتک صندلی

0 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شرکت مسافربری پارسیان فاروج

فاروج -> کرج

شهرهای بین راهی

استان سمنان, دامغان, شاهرود (سمنان ), سبزوار, تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: ولووبی۹سالارتک صندلی

0 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت