بلیط اتوبوس فاروج تهران

شرکت مسافربری پارسیان فاروج

فاروج -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی
undefined

13 صندلی خالی

2,100,000 ریال

شرکت مسافربری پارسیان فاروج

فاروج -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: ولووبی۹سالارتک صندلی
غنچه ئی09153810192-05836426151

13 صندلی خالی

2,100,000 ریال

      تاریخ حرکت