قیمت بلیط اتوبوس فردوس تهران

شرکت مسافربری گیتی نورد فردوس

فردوس (خراسان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 15:00

اتوکار: ولووبی ۹وی آی پی۲۵نفره صندلی تخت شو

7 صندلی خالی

2,800,000 ریال

2,520,000 ریال
جهان گشت مهر فردوس

فردوس (خراسان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی صندلی تخت شو

18 صندلی خالی

2,800,000 ریال

2,520,000 ریال
جهان گشت مهر فردوس

فردوس (خراسان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی صندلی تخت شو

18 صندلی خالی

2,800,000 ریال

2,520,000 ریال

      تاریخ حرکت