بلیط اتوبوس فریدونشهر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال فریدونشهر

ترمینال پایانه زاگرس فریدونشهر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه زاگرس فریدونشهر03157594008 - 09133722242