قیمت بلیط اتوبوس فولادشهر تهران

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران ازادی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس بنز

3 صندلی خالی

1,450,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

0 صندلی خالی

1,400,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

0 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت