قیمت بلیط اتوبوس فولادشهر تهران

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
مجهز به مانیتوراختصاصی . محل سوارشدن از شرکت مسافربری سیروسفر زرین شهر

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
مجهز به مانیتوراختصاصی . محل سوارشدن از شرکت مسافربری سیروسفر زرین شهر

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

ایران پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آرژانتین(پایانه بیهقی)

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس vipمجهزبه مانیتوراختصاصی

5 صندلی خالی

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت