قیمت بلیط اتوبوس فولادشهر تهران

تک سفر ایرانیان فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی
مجهزبه مانیتوراختصاصی

0 صندلی خالی

1,400,000 ریال

تک سفر ایرانیان فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا سه محور 28
همراه باشارژراختصاصی

16 صندلی خالی

1,400,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

11 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت