بلیط اتوبوس گاوبندی و شماره شرکت های مسافربری ترمینال گاوبندی

پایانه (ترمینال) گاوبندی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) گاوبندی07644626920 - 07644627212-
گیتی پیما ترمینال گاوبندی0764462721207644627212
09176461050
تک سفر ترمینال گاوبندی0764462280907644622809
09173643601
رویال سفر ترمینال گاوبندی07644627373