بلیط اتوبوس قائمیه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال قائمیه

پایانه (ترمینال) قائمیه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) قائمیه07142411111 - 07142410000