قیمت بلیط اتوبوس گنبدکاووس تهران

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> ورامین

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:45

اتوکار: Scania 2+2 / پذیرایی
امکانات سرویس: پذیرایی، شرکت لوان نورتلفن رزرو 01733381300

22 صندلی خالی

950,000 ریال

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+2
33381300

2 صندلی خالی

950,000 ریال

شعبه شرکت مسافربری شماره 7عدل گنبد

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 01733381200 تعاونی 7 اخوندی

0 صندلی خالی

950,000 ریال

      تاریخ حرکت