قیمت بلیط اتوبوس هادیشهر تهران

بدر هادیشهر (سیروسفر)

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 20:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,500,000 ریال

میهن نور آریا هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,500,000 ریال

میهن نور آریا هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+1

15 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت