بلیط اتوبوس هادیشهر تهران

تعاونی 4 میهن نور

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

3 صندلی خالی

2,000,000 ریال

بدر (سیروسفر)

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 21:00

اتوکار: MAN VIP 2+1 / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19 صندلی خالی

2,000,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

0 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت