قیمت بلیط اتوبوس همدان تهران

سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اتوبان : ساوه - ازادی ( مجهز به مانیتور شخصی)

16 صندلی خالی

900,000 ریال

پیک معتمد همدان

همدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:20

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

24 صندلی خالی

900,000 ریال

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت

21 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت