بلیط اتوبوس هرات و شماره شرکت های مسافربری ترمینال هرات

ترمینال پایانه هرات

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه هرات03532572175-
آسیا سفر هرات (تعاونی 13)03532572175-