بلیط اتوبوس هیدج و شماره شرکت های مسافربری ترمینال هیدج

ترمینال پایانه هیدج

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه هیدج02435230100-4-