قیمت بلیط اتوبوس ایلام تهران

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 19:00

اتوکار: VIPتخت شوهمراه باشارژراختصاصی وپک بهداشتی
تلفن رزرو بلیط 08432228800

11 صندلی خالی

2,150,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا همراه با پک بهداشتی
تلفن رزرو بلیط 08432228800

26 صندلی خالی

1,300,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 20:30

اتوکار: ۲۵VIP نفره باپک بهداشتی

15 صندلی خالی

2,150,000 ریال

      تاریخ حرکت