بلیط اتوبوس ایلخچی و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ایلخچی

ترمینال پایانه ایلخچی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه ایلخچی04133413333