قیمت بلیط اتوبوس ایرانشهر کاشان

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

0 صندلی خالی

2,340,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تک صندلی

0 صندلی خالی

2,400,000 ریال

      تاریخ حرکت