قیمت بلیط اتوبوس ایرانشهر کاشان

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

0 صندلی خالی

1,950,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تک صندلی

8 صندلی خالی

1,880,000 ریال

      تاریخ حرکت