قیمت بلیط اتوبوس ایرانشهر سیرجان

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

ماهان, سیرجان

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

36 صندلی خالی

1,400,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

ماهان, سیرجان

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 15:30

اتوکار: مارال مانیتور دار .

10 صندلی خالی

2,000,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

ماهان, سیرجان

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

35 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت