قیمت بلیط اتوبوس ایرانشهر تهران

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفره وی آی پی

0 صندلی خالی

3,320,000 ریال

2,921,600 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب تهران

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 12:30

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

10 صندلی خالی

3,320,000 ریال

2,921,600 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تک صندلی

6 صندلی خالی

3,320,000 ریال

2,988,000 ریال

      تاریخ حرکت