بلیط اتوبوس ایذه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ایذه

ترمینال پایانه ایذه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترابر بی تا ایذه - تعاونی 150614363005009382808431
09382808431
پیک صبا ایذه - تعاونی 170614365105009335168330
09335168330
ایران پیما ایذه - تعاونی 10614365303009382808431
09382808431
تک سفر ایرانیان ایذه0614362137609335168330
09335168330
رویال سفر ایذه0614364919009382808431
09382808431
ترمینال پایانه ایذه06143651050-