قیمت بلیط اتوبوس ایذه شهرکرد

ایران پیما ایذه

پایانه ایذه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

5 صندلی خالی

1,300,000 ریال

عدل ایذه

پایانه ایذه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 25

6 صندلی خالی

1,150,000 ریال

      تاریخ حرکت