قیمت بلیط اتوبوس ایذه شهرکرد

ایران پیما ایذه

پایانه ایذه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
vip/مانیتوردار صندلی تخت شو

9 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت