بلیط اتوبوس ایذه تهران

ترابر بی تا ایذه

پایانه ایذه -> تهران جنوب عبوری از دهدز..بروجن.زرین شهرو فولاشهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال32نفره
اتوبوس مارال مجهز به شارژر اختصاصی و وای فای

29 صندلی خالی

2,200,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا TAK

24 صندلی خالی

2,100,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار تخت شو مجهز به شارژر اختصاصی

0 صندلی خالی

2,600,000 ریال

      تاریخ حرکت