بلیط اتوبوس جکیگور و شماره شرکت های مسافربری ترمینال جکیگور

پایاه (ترمینال) جکیگور

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) جکیگور05435373387 - 05435321308