بلیط اتوبوس جیرفت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال جیرفت

ترمینال پایانه جیرفت

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
عدل جیرفت - تعاونی 70344235011003442350310
ترمینال پایانه جیرفت03443350110-