بلیط اتوبوس جغتای و شماره شرکت های مسافربری ترمینال جغتای

ترمینال پایانه جغتای

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه جغتای05145622294