بلیط اتوبوس جلفا و شماره شرکت های مسافربری ترمینال جلفا

ترمینال پایانه جلفا

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیر و سفر جلفا04142022383-
ترمینال پایانه جلفا04142022383-