بلیط اتوبوس کلاله و شماره شرکت های مسافربری ترمینال کلاله

ترمینال پایانه کلاله

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه کلاله01735442568