بلیط اتوبوس کنگان تهران

تک سفر ایرانیان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

3,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
مسیر جم - امکانات سرویس: صندلی تخت شو/ محل سوار شدن ترمینال جدید 09175872634

17 صندلی خالی

3,300,000 ریال

      تاریخ حرکت