بلیط اتوبوس کنگاور و شماره شرکت های مسافربری ترمینال کنگاور

ترمینال پایانه کنگاور

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه کنگاور09183372415
شرکت گیلان نور09183386037