قیمت بلیط اتوبوس کرج بوشهر

سير و سفر

کرج -> بوشهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 14:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

19 صندلی خالی

2,460,000 ریال

سیروسفر ایران کرج

کرج -> بوشهر

شهرهای بین راهی

برازجان, کازرون, یاسوج (بویراحمد), شهرضا

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال VIP
32721134-32721135

22 صندلی خالی

2,460,000 ریال

      تاریخ حرکت