قیمت بلیط اتوبوس کرج همدان

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:00

اتوکار: VIP تخت شو ۲۵نفره
تلفن تماس02632700091-02632706786

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> همدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 17:30

اتوکار: SCANIA MARAL VIP ماشین مستقیم ترمینال همدان(جاده ساوه)

5 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 21:15

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو MARAL SCANIA 2+1 دارای شارژر اختصاصی

9 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت