قیمت بلیط اتوبوس کرج رفسنجان

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:30

اتوکار: VIPتختشو ۲۵ نفره پذیرائی شارژر(پک بهداشتی ماسک)
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732

21 صندلی خالی

1,830,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تختشو۲۵نفره پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتکار قبل از حرکت 32717400

20 صندلی خالی

1,830,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, رفسنجان

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا مارال VIP تخت شوهمراه با پذیرایی
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

21 صندلی خالی

1,830,000 ریال

      تاریخ حرکت