قیمت بلیط اتوبوس کرج تنکابن

شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

شهرهای بین راهی

چالوس

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 08:00

اتوکار: VIP-SCANIA.MARAL-VIP
تلفن رزرو = 32727191

0 صندلی خالی

1,390,000 ریال

شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رامسر

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 10:00

اتوکار: VIP.VOIVO. B9. VIP
شمال پیما سابق 32702314

0 صندلی خالی

1,390,000 ریال

شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> تنکابن

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 15:00

اتوکار: VIP-SCANIA.MARAL-VIP
شمال پیما سابق 32702314

0 صندلی خالی

1,390,000 ریال

      تاریخ حرکت